• Designation: Komunikácia so zákazníkmi
  • Spoločnosť: UM Wear

Informácie o členovi tímu